Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A Sisa József egyéni vállalkozó (székhely: 3418. Szentistván, Arany János utca 44.; EV. nyilv.szám:35421890; adószám: : 66493738-1-25) továbbiakban mint szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa az által üzemeltetett www.gyariallas.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevőit, valamint a Honlap látogatóit (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) az általa  a Honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató  a Honlap felületén mindenkor elérhető és a Szolgáltatáshoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseivel együttesen alkalmazandó, továbbá az ÁSZF-ben foglaltak irányadóak a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakra is. A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban külön meg nem határozott nagy kezdőbetűs kifejezéseknek az ÁSZF-ben meghatározott jelentésük van.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató valamint az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap használatakor a Szolgáltató személyes adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban, valamint az ÁSZF-ben foglaltak szerint kezelje. A Felhasználó profilja aktiválásával ezen hozzájárulását külön is kifejezetten megerősíti.

A Weboldalon olyan webhelyekre mutató hivatkozásokat is megadunk, amelyek nem állnak az ellenőrzésünk alatt. A Társaság nem vállal felelősséget más webhelyek által folytatott adatkezelésért. Ennek megfelelően kérjük olvassa el az ilyen egyéb webhelyek adatvédelmi szabályzatait, és tájékozódjon arról, hogy ezen webhelyek miként gyűjtik, kezelik és továbbítják az Ön adatait.

 1. Fogalmak meghatározása

Személyes adat/személyes adatok – az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban csak „Érintett”) vonatkozó bármilyen információ; az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosítószámra vagy a személy fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi önazonosságára vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén;

Az Érintett az a személy, akire a személyes adat vonatkozik.

Az Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, hivatal vagy bármely egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a nemzeti jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a nemzeti jog is meghatározhatja;

A Közvetítő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, hivatal vagy bármely egyéb szerv, aki/amely az Adatkezelő nevében a személyes adatok kezelését végzi;

Az Ügyfél olyan, kizárólag természetes személy, aki a Honlapon nyújtott Szolgáltatásokat mindenekelőtt a megfelelő, Üzleti Partner által kínált álláslehetőség megtalálása érdekében veszi igénybe.

Az Megrendelő olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely a megfelelő munkavállaló megtalálása érdekében igénybe veszi az Honlapon nyújtott Szolgáltatásokat. Az Üzleti Partner társaságunk regisztrált ügyfele.

Az Önéletrajz az Álláskereső személyes adatainak összefoglalása.

Az Önéletrajz-adatbázis az Álláskeresők által létrehozott és/vagy közzétett Önéletrajzokat tartalmazó adatbázis.

A Szolgáltatások olyan termékek, amelyeket Sisa József e.v a Honlapon keresztül nyújt az Üzleti Partnerek és az Álláskeresők számára. Az Álláskeresőknek nyújtott Szolgáltatások közé a személyes adatok kezelését illetően a következők tartoznak: a közzétett állásajánlatra vagy idénymunka-ajánlatra válaszolás vagy reagálás lehetősége a Honlapon keresztül, az Önéletrajz létrehozása/mentése és hozzáférhetővé tétele/továbbítása az Önéletrajz-adatbázisban, megfelelő állásajánlatok küldése e-mailben, állásajánlat ajánlása ismerősnek. Az Üzleti Partnereknek nyújtott Szolgáltatások közé a személyes adatok kezelését illetően a következők tartoznak: állásajánlat közzététele, hozzáférés az Önéletrajz-adatbázisához.

A személyes adatok kezelése (adatkezelés) a személyes adatokat érintő műveletek vagy műveletcsoport végrehajtása, elsősorban azok megszerzése, gyűjtése, terjesztése, rögzítése, rendezése, átdolgozása vagy módosítása, keresése, áttekintése, átcsoportosítása, kombinálása, áthelyezése, felhasználása, megőrzése, letiltása, megsemmisítése, továbbítása, hozzáférhetővé tétele/rendelkezésre bocsátása vagy közzététele.

A személyes adatok továbbítása a személyes adatok olyan harmadik félnek történő átadása, aki/amely az adatokat tovább kezeli.

A személyes adatok hozzáférhetővé tétele a személyes adatok közlése vagy hozzáférhetővé tétele olyan adatátvevő számára, aki/amely azokat a továbbiakban már nem kezeli.

Az Érintett Hozzájárulása olyan önkéntes, kifejezett és érthető akaratnyilvánítás, amellyel az Érintett a közölt információk alapján hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A Hozzájárulást elsősorban hang-, vizuális vagy videofelvétel vagy a személyes adatokat az információs rendszer rendelkezésére bocsátó személy nyilatkozata, esetleg más hiteles eljárás igazolja. Az írásbeli Hozzájárulás az azt megerősítő bizonylattal igazolható. A Hozzájárulás bizonyítéka elsősorban a Hozzájárulást adó személyre és annak címzettjére, céljára, a személyes adatok listájára vagy terjedelmére, illetve a Hozzájárulás időbeli érvényességére vonatkozó adatokat tartalmazza.

A személyes adat névtelenítése olyan művelet, amellyel a személyes adat módosításának eredményeképpen az adat már nem rendelhető hozzá az Érintetthez.

 1. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Sisa József egyéni vállalkozó

Székhely és levelezési cím: 3418. Szentistván, Arany János utca 44

Telefonszám: +36 20 586 8090

Email cím: info@gyariallas.hu

 1. nyilv.szám:35421890

Adószám: 66493738-1-25

A Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt az személyes adatokkal együtt a megválaszolás, adott ügy lezárása után töröl.

 1. Az adatok forrása

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

5.1.1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

a; Ügyfél (Álláskereső) esetén

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Felhasználónév,
 • Saját e-mail cím,
 • Választott jelszó

b; Megrendelő (Munkáltató) esetén

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Felhasználónév,
 • Saját e-mail cím,
 • Választott jelszó

5.1.2. Regisztráció után. A regisztráció után az Érintettnek a “Profil Központ Profilom szerkesztése” menüpont alatt megadható személyes adatok:

5.1.2.1 Ügyfél (Álláskereső) esetén:

a, Adatok, amelyeket megadhat profiljában:

 • Vezetéknév (kötelező)
 • Vezetéknév (kötelező);
 • Keresztnév (kötelező);
 • Telefonszám (kötelező);
 • Email cím (kötelező);
 • Profil URL;
 • Profil megjelenítése, vagy elrejtése a Munkáltatók elől beállítással elrejtheti, vagy megjelenítheti profilját a munkáltatók előtt, így azok rátalálhatnak rendszerünkben és felvehetik a kapcsolatot az Ügyféllel;
 • Születési dátum;
 • Telefonszám;
 • Keresett állás (pl értékesítő);
 • Bemutatkozás;
 • Iskolai végzettség (kötelező);
 • Nem (kötelező);
 • Közösségi elérhetőségek (Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube, Vimeo, Linkedin)
 • Munkavégzés helye (kötelező);

b, Önéletrajzom menüpont alatt szerkesztheti, létrehozhatja Önéletrajzát:

 • Kísérőlevelet írhat, mely minden jelentkezésnél megjelenik, így nem kell külön megírnia mindig;
 • készségeket állíthat be (pl.: excel, sql, php, stb);
 • Elvégzett képzéseit, iskoláit állíthatja be;
 • Tapasztalatait adhatja hozzá;
 • Szakértelmeit adhatja hozzá;
 • Nyelvismereteit adhatja hozzá;
 • Elismeréseit, díjait adhatja hozzá.

5.1.2.2. Megrendelő (Munkáltató) esetén:

a, Szerkesztheti a profilját az alábbi adatokkal

 • Vezetéknév (kötelező);
 • Keresztnév (kötelező);
 • Hirdető neve (kötelező);
 • Email cím (kötelező);
 • Profil URL;
 • Profil nyilvánossága;
 • Telefonszám;
 • Weboldal;
 • Álláskategória (amelyben tevékenykedik);
 • Cég bemutatása;
 • Alkalmazottak száma;
 • Közösségi elérhetőségek (Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube, Vimeo, Linkedin)
 • Fióktagot vehet fel, aki kezeli a fiókot;
 • Munkatársakat vehet fel;
 • Díjakat, elismeréseket adhat hozzá;
 • Képeket tölthet fel.

5.1.3. Hirdetésfeladás. A hirdetésfeladás során az Érintettnek a hirdetés feladásához megadandó adatok:

a, Kötelezően megadandó adatok:

 • Állás megnevezése/címe (kötelező)
 • Állás leírása (kötelező)
 • Jelentkezési határidő
 • Állás kategóriája (kötelező)
 • Állás típusta (kötelező)
 • Készségek
 • Jelentkezés módja
 • Végzettség (kötelező)
 • Tapasztalat (kötelező)
 • Munkarend (kötelező)
 • Nyelvismeret
 • Benyújtási határidő
 • Előszűrő kérdések
 • Munkavégzés helye (település)

5.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

5.3. Cookie

A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Általunk használt cookie-k

 • Feltétlenül szükséges cookie-k
 • Harmadik fél által elhelyezett analitika cookie-k (google analytics)
 • Harmadik fél által elhelyezett marketing cooki-k (facebook pixel, google adwords pixel)
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie. (megjegyzi a jelszót így nem kell beírni mindig)
 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie. (megjegyzi a bevitt vásárlói adatokat, így nem kell újból beírni)
 • Biztonsági cookie.

5.3.1 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az ingatlannegyed.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

5.3.2 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az ingatlannegyed.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a ingatlannegyed.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

5.3.3 Harmadik fél által elhelyezett marketing cooki-k (facebook pixel, google adwords pixel)

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google és Facebook által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords, és a Facebook rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, és Facebook, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google, Facebook – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google, Facebook hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google,Facebook cookie-jait. (a böngészők beállításainak linkjeit lentebb találja)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Böngészők beállításainak lehetőségei:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

5.4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

Az ingatlannegyed.hu oldalon a fizetett szolgáltatások megrendelése esetén (hirdetői csomag, marketing csomag) az alábbi adatokat kezeljük a számlázás teljesítésével kapcsolatban:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cég neve (cég esetén)
 • Adószám (cég esetén)
 • Ország
 • Megye
 • Település
 • Cím (út, utca, stb, házszám, emelet, ajtó, stb)
 • Irányítószám
 • Telefonszám
 • Email cím

Az Érintett a fizetés során banki átutalással fizethet. A bankszámla adatokat nem kérjük és nem is kapjuk meg, ugyanis banki átutalás esetén az Ön bankja kezeli az Ön adatait.

A befizetésről az Érintett tudomásul veszi és elfogadja, hogy elektronikus úton (a megadott email címére) kapja meg a számlát, amit kinyomtathat, kérés esetén azonban postai úton is kérheti.

Számlázó programunk:

Szolgáltató neve: KBOSS.hu Kft (Számlázz.hu)

5.5. Hírlevélhez kapcsolódó adatok,

5.5.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
5.5.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
5.5.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.
5.5.4. Hírlevél
Az Érintett az ujallasom.hu oldalon feliratkozhat az ujallasom.hu hírlevelére nevével, és email címével, melyre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz(hat). Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.
Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

A hírlevélre feliratkozás során kötelezően megadandó adatok:

 • Név
 • Email cím

5.6. Egyéb célú adatkezelés

Telefonos beszélgetések rögzítése

Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot (Call Center) tart fent, melynek során az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés rögzítésére kerül sor, melynek célja, hogy Szolgáltató fogyasztói jogvita esetén hitelt érdemlően rekonstruálni tudja az eseményeket.

Az Érintett a hívás kezdeményezésével az Infotv. alapján, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen jellegű ügyben (panasztétel, információkérés stb.) a Szolgáltatóhoz fordul telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, jelen dokumentumban foglalt teljes körű tájékoztatás megismerését követően Szolgáltató az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetést rögzítse.

Szolgáltató a hívást kezdeményező Érintettet illetve egyéb érintettet a beszélgetés előtt tájékoztatja arról, hogy a beszélgetést rögzíti. A telefonon nyújtott rövid tájékoztatással Szolgáltató annak lehetőségét teremteni meg, hogy a Felhasználó eldönthesse: hozzájárul-e ahhoz, hogy az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetése rögzítésre kerüljön, vagy sem. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a telefonbeszélgetés rögzítése megtörténjen, rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy a hívást megszakítsa és emailben vagy postai úton keresse meg Szolgáltatót.

Szolgáltató a felvételt a telefonbeszélgetés rögzítésétől számított 30 napig tárolja.

Abban az esetben, ha a panaszt a Szolgáltató azonnal orvosolni nem tudja, vagy egyéb ok miatt az Érintett durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy a Szolgáltatót, Szolgáltató jogosult a hívás megszakítására.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

6.1 Általános adatkezelési irányelvek

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról(Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatokszabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általánosadatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

6.2. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása. Az Adatkezelő állásajánlatok bemutatásával, munkahely keresés elősegítésével foglalkozik, tevékenységét elsősorban a Weboldalon keresztül fejti ki, így az adatkezelés célja a felhasználók számára állásajánlatok közvetítése, illetve munkáltatók számára a potenciális munkavállalók közvetítése.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • A Felhasználó munkaviszony szempontjából jelentős körülményeinek (képzettség, képességek, igények) nyilvántartása;
 • A Felhasználó és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrejöttének elősegítése;
 • A Felhasználó részére lehetséges álláslehetőségek bemutatása;
 • Munkáltatók számára az alkalmas munkavállalók felkutatása, közvetítése, a kapcsolat létrehozása;
 • a Felhasználók számára közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél) küldése;
 • Nyereményjátékok szervezése, bonyolítása
 • Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt terhelő jogok gyakorlása;
 • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
 • a Felhasználók jogainak védelme.

6.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

6.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. AZ ADATKEZELÉS MUNKÁLTATÓ ÁLTALI MEGISMERÉSE

A regisztrációval, az adatok megadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait azok a regisztrált munkáltatók megismerjék, amelyeknek az álláshirdetésére a Felhasználó jelentkezik.
Az álláshirdetésre való jelentkezés esetén a munkáltatók megismerhetik a Felhasználó valamennyi, az Adatkezelő által kezelt adatait. A hozzáférés naplózott, tehát a Felhasználók számára nyomon követhető, hogy mely munkáltatók ismerték meg az adatokat.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokról, illetve az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott dokumentumokról biztonsági másolatot készít és azt az átadástól számított 60 napig tárolja abból a célból, hogy amennyiben a regisztrált munkáltató ezen időtartalmon belül jelzi, hogy a jelentkezés tartalma adminisztratív hiba folytán nem érkezett meg hozzá, azt az Adatkezelő ismételten továbbíthassa.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

8.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

8.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

8.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

8.4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 5.5.4. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

9.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, illetve a Szolgáltató munkatársai titoktartási kötelezettségben állnak.

9.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Igénybe vett Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév Cím Tevékenység
Feltöltés folyamatban Feltöltés folyamatban könyvelés
KBOSS.hu Kft (szamlazz.hu) 1031 Budapest, Záhony utca 7/C. Elektronikus számlázó rendszer
Saját rendszerünk Saját rendszerünk Social oldal menedzsment
Saját rendszerünk Saját rendszerünk Hírlevélküldő rendszer
Saját rendszerünk Saját rendszerünk Ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer

A Szolgáltató az elektronikus számla kibocsátása érdekében az Érintett által megadott adatokat továbbítja KBOSS.hu Kft (szamlazz.hu) részére. Az adattovábbítás célja: az Érintett részére elektronikus számla kiállítása, melyet a Szolgáltató elektronikus úton, az Érintett által megadott email címre küld.

9.3. Az Szolgáltató az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

 1. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

10.1. Tájékoztatáshoz való jog
A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

10.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

10.3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

10.4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A szolgáltató az Érintett kérésére a kéréstől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

10.6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

10.7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

10.9. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

10.10. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

10.11. Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410

 1. Egyéb rendelkezések

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Közzététel más weboldalakon
A Szolgáltató a Weboldalon kívül más portálokat is üzemeltet (pl. ujallasom.hu, ), illetve Social oldalakat (facebook, instagram) kezel. A Szolgáltató a felhasználó által közzétett hirdetést jogosult közzétenni más tematikus oldalon is. Az Érintett a további közzétételt megtilthatja.

Szentistván, 2022. december 06.